12.7 x 108 mm

NOVO

Armor Piercing Incendiary Incendiary Tracer

Znak

Fabrika streljačke municije „BELOM“ d.o.o. posluje u okviru poslovnog sistema Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, a osnovana je 18.12.2015. godine od strane privrednog društva „Borbeni složeni sistemi“ sa ciljem organizovanja sopstvene proizvodnje naoružanja i municije do kalibra 12,7 x 108 mm.

Kontrola kvaliteta ulazi u srž svih faza proizvodnje malokalibarske municije. Počinje sa specifikacijom korisnika i kreće se kroz proces proizvodnje, nabavku materijala, metode planiranja, proizvodnju, inspekciju, testiranje, pakovanje i isporuku do korisnika čije potrebe moraju biti zadovoljene. Upoznajte se bliže sa ovim procesom u kompaniji „Belom“.

Glavna briga svih zaposlenih u Fabrici streljačke municije „Belom“ je besprekoran kvalitet proizvoda. Kontrola kvaliteta odvija se unutar firme koja poseduje visokokvalitetnu i preciznu mernu opremu. U svakom pogonu firme postoji tehnička Kontrola za prijem sirovina i kontrolu u toku procesa proizvodnje. U posebnom objektu je laboratorija za ispitivanje hemijskih i mehaničkih karakteristika materijala.

kontrolakvaliteta