Kvalitet na prvom mestu

U  procesu proizvodnje, kontrola kvaliteta je posebno značajan deo procesa. Municija mora biti proizvedena, tako da dimenzionalno i funkcionalno zadovoljava postavljene zahteve. Proizvodnja municije mora biti organizovana na takav način, da se izbegne dodatan otpad i troškovi ponovne proizvodnje. Proizvodnja malokalibarske municije se uglavnom odvija na visokoproduktivnim mašinama i ukoliko u samom procesu proizvodnje postoji mašina koja proizvodi artikle sa defektom, može se desiti da dođe do nastanka i na hiljade otpadnih komponenti u toku od jednog sata. Nadalje, kompletirani lotovi municije ne smeju da sadrže nijedan kritični tip defekta, skoro nijedan veći i nekoliko manjih tipova defekata. Baš zbog ovih razloga postoji konstantna težnja za proizvodnjom visoko kvalitetne municije.

Пусти видео запис

Procedure

Kompanija Belom obavlja kontrolu kvaliteta uz pomoć pažljivo izabrane i održavane inspekcijske i ispitne opreme. Efikasna kontrola streljačke municije vrši se kroz sledeće procedure:

 1. Tumačenje zahteva – Pripremanje dokumenata za inspekciju dolaznog materijala i vođenje inspekcijskih procesa.
 2. Ocenjivanje usaglašenosti – Svi elementi municije tokom proizvodnje prolaze statističku kontrolu kvaliteta serijskim uzorkovanjem i pregledom proizvoda sa svake proizvodne mašine. Svaki proizveden lot komponenti municije prolazi kroz proceduru završnog prijema na osnovu statističkog testiranja lotova. Balističke, funkcionalne i bezbednosne karakteristike municije se testiraju na osnovu pucanja iz različitog oružja za koje je ta municija namenjena i u svim uslovima sličnim operativnim.
 3. Delovanje kada je to neophodno – Preuzimanje korektivnih akcija kada je potrebno, na primer kada zahtevi nisu postignuti, kada su otkriveni trendovi kretanja ka nepovoljnim uslovima, „nespecifični slučajevi“ i kada postoji izloženost nestabilnim uslovima.
 4. Preporučivanje poboljšanja – Analizom podataka o kvalitetu i predlaganjem modifikovanja procesa u cilju postizanja veće efikasnosti i rešavanja teškoća u kvalitetu.

Sva municija se proizvodi u skladu sa internacionalnim standardima CIP, SAAMI, MIL-STD ili drugim, u zavisnosti od potreba kupaca.

Inspekcija

Proces inspekcije se sastoji od sledećeg:

 • Procesna kontrola – Operater mašine je prva linija odbrane protiv mogućnosti koje mogu dovesti do narušavanja kvaliteta proizvoda. Operateri na svakoj od mašina u zadatim intervalima obavljaju inspekciju dobijenih proizvoda. Rukovodilac proizvodnje vrši proveru rada u njegovoj nadležnosti u nasumičnim intervalima.
 • Inspekcijska kontrola – Inspekcija procesa je bitna za efikasno funkcionisanje sistema kontrole kvaliteta streljačke municije. Proces inspekcije elemenata ocenjuje usklađenost na osnovu sprovođenja sledećeg: inspekcija prvog artikla, redovna inspekcija uzoraka proizvedenih na svakoj od mašina, stoprocentna inspekcija prisustva kritičnih defekata i inspeciju uzoraka lotova.

Odeljenje za kontrolu kvaliteta kompanije Belom vrši inspekciju koristeći brojne instrumente i kontrolnike za dimenzionalnu proveru. Postoje specijalne potpuno automatizovane inspekcijske mašine za stoprocentnu kontrolu kritičnih i većih tipova defekata.

Kontrolni testovi

Tokom procesa proizvodnje, kao dopuna dimenzionalnoj i vizuelnoj inspekciji, verifikaciona provera municije se sprovodi kako bi se utvrdila usklađenost sa funkcionalnim i balističkim zahtevima. Mali uzorci izdvojeni na određenoj mašini, grupi mašina ili lotovima materijala se uzimaju u specifičnim intervalima, identifikuju se i onda se vrši kompletiranje municije i pucanje. Rezultati ovih testova se koriste kako bi se verifikovali procesi i kako bi se izvršila neophodna prilagođavanja procesa ili kako bi se potvrdila efektivnost novog materijala. Ovi testovi se nazivaju dnevni kontrolni testovi i uključuju EPVAT test, test preciznosti, test izvlačenja zrna, test osetljivosti kapisle, funkcionalna ispitivanja, test vodootpornosti i test ubrzanog izlaganja koroziji.

Isti testovi se vrše prilikom provere lotova, ali na većim uzorcima gotove municije koji se uzimaju nasumično iz lotova. Testovi moraju biti u skladu sa tačno određenim specifikacijama. Procedure testiranja se baziraju na NATO, CIP, SAMMI i SORS dokumentima.

Sektor kontrole kvaliteta kompanije Belom uključuje kontrolne sobe pri svakom objektu u kojem se proizvode elementi municije ili se kompletira municije, hemijsku laboratoriju i zatvorene i otvorene opitne poligone za sprovođenje svih tipova kontrolnog i prijemnog ispitivanja.

Kontrola kvaliteta

U  procesu proizvodnje, kontrola kvaliteta je posebno značajan deo procesa. Municija mora biti proizvedena, tako da dimenzionalno i funkcionalno zadovoljava postavljene zahteve. Proizvodnja municije mora biti organizovana na takav način, da se izbegne dodatan otpad i troškovi ponovne proizvodnje. Proizvodnja malokalibarske municije se uglavnom odvija na visokoproduktivnim mašinama i ukoliko u samom procesu proizvodnje postoji mašina koja proizvodi artikle sa defektom, može se desiti da dođe do nastanka i na hiljade otpadnih komponenti u toku od jednog sata. Nadalje, kompletirani lotovi municije ne smeju da sadrže nijedan kritični tip defekta, skoro nijedan veći i nekoliko manjih tipova defekata. Baš zbog ovih razloga postoji konstantna težnja za proizvodnjom visoko kvalitetne municije.

Kontrola kvaliteta ulazi u srž svih faza proizvodnje malokalibarske municije. Počinje sa specifikacijom korisnika i kreće se kroz proces proizvodnje, nabavku materijala, metode planiranja, proizvodnju, inspekciju, testiranje, pakovanje i isporuku do korisnika čije potrebe moraju biti zadovoljene.

Kompanija Belom obavlja kontrolu kvaliteta uz pomoć pažljivo izabrane i održavane inspekcijske i ispitne opreme. Efikasna kontrola streljačke municije vrši se kroz sledeće procedure:

 1. Tumačenje zahteva – Pripremanje dokumenata kao što su „Odredbe za osiguranje kvaliteta“ za inspekciju dolaznog materijala, „Uputstva za kontrolu kvaliteta“ i „Detaljni planovi inspekcije“ za vođenje inspekcijskih procesa.
 2. Ocenjivanje usaglašenosti – Svi elementi municije (kutije i meci) i meci tokom proizvodnje, prolaze statističku kontrolu kvaliteta serijskim uzorkovanjem i pregledom proizvoda sa svake proizvodne mašine. Svaki proizveden lot komponenti municije ili samog metka prolazi kroz proceduru završnog prijema na osnovu statističkog testiranja lotova. Balističke, funkcionalne i bezbednosne karakteristike municije se testiraju na osnovu pucanja iz različitog oružja za koje je ta municija namenjena i u svim uslovima sličnim operativnim.
 3. Delovanje kada je to neophodno – Preuzimanje korektivnih akcija kada je potrebno, na primer kada zahtevi nisu postignuti, kada su otkriveni trendovi kretanja ka nepovoljnim uslovima, „nespecifični slučajevi“ (varijacije izvan predviđenih kriterijuma) i kada postoji izloženost nestabilnim uslovima.
 4. Preporučivanje poboljšanja – Analizom podataka o kvalitetu i predlaganjem modifikovanja procesa u cilju postizanja veće efikasnosti i rešavanja teškoća u kvalitetu.

Proces inspekcije se sastoji od sledećeg:

 • Procesna kontrola – Operater mašine je prva linija odbrane protiv mogućnosti koje mogu dovesti do narušavanja kvaliteta proizvoda. Operateri na svakoj od mašina u zadatim intervalima obavljaju inspekciju dobijenih proizvoda. Rukovodilac proizvodnje vrši proveru rada u njegovoj nadležnosti u nasumičnim intervalima.
 • Inspekcijska kontrola – Inspekcija procesa je bitna za efikasno funkcionisanje sistema kontrole kvaliteta streljačke municije. Proces inspekcije elemenata ocenjuje usklađenost na osnovu sprovođenja sledećeg: inspekcija prvog artikla, redovna inspekcija uzoraka proizvedenih na svakoj od mašina, stoprocentna inspekcija prisustva kritičnih defekata i inspeciju uzoraka lotova.

Odeljenje za kontrolu kvaliteta kompanije Belom vrši inspekciju koristeći brojne instrumente i kontrolnike za dimenzionalnu proveru. Postoje specijalne potpuno automatizovane inspekcijske mašine za stoprocentnu kontrolu kritičnih i većih tipova defekata.

Tokom procesa proizvodnje, kao dopuna dimenzionalnoj i vizuelnoj inspekciji, verifikaciona provera municije se sprovodi kako bi se utvrdila usklađenost sa funkcionalnim i balističkim zahtevima. Mali uzorci izdvojeni na određenoj mašini, grupi mašina ili lotovima materijala se uzimaju u specifičnim intervalima, identifikuju se i onda se vrši kompletiranje municije i pucanje. Rezultati ovih testova se koriste kako bi se verifikovali procesi i kako bi se izvršila neophodna prilagođavanja procesa ili kako bi se potvrdila efektivnost novog materijala. Ovi testovi se nazivaju dnevni kontrolni testovi i uključuju EPVAT test, test preciznosti, test izvlačenja zrna, test osetljivosti kapisle, funkcionalna ispitivanja, test vodootpornosti i test ubrzanog izlaganja koroziji.

Isti testovi se vrše prilikom provere lotova, ali na većim uzorcima gotove municije koji se uzimaju nasumično iz lotova. Testovi moraju biti u skladu sa tačno određenim specifikacijama. Procedure testiranja se baziraju na NATO, CIP, SAMMI i SORS dokumentima.

Sektor kontrole kvaliteta kompanije Belom uključuje kontrolne sobe pri svakom objektu u kojem se proizvode elementi municije ili se kompletira municije, hemijsku laboratoriju i zatvorene i otvorene opitne poligone za sprovođenje svih tipova kontrolnog i prijemnog ispitivanja.